Swedish Coding Cup

Regler 2021-2022

Tävlingsformat

Olika deltävlingar i SCC kan ha olika format, längd och antal problem. De flesta tävlingar kommer följa det så kallade ICPC-formatet. I en ICPC-tävling testas varje inskickat program på ett antal hemliga testfall. Om en inskickning klarar alla testfall inom de specifierade tids- och minnesgränserna anses problemet löst. Deltagare rangordnas efter antal lösta problem. Som tie-breaker används summan av antalet minuter det tog att lösa de problem som en deltagare löste, plus en strafftid på 20 minuter för varje inskickning som inte löste problemet. Som ytterligare tie-breaker används tiden för den sista inskickning som löste ett problem. Ingen ytterligare tie-breaker används.

I Programmeringsolympiaden Open används istället IOI-formatet. I en IOI-tävling ges varje lösning ett antal poäng mellan 0 och 100, beroende på vilka av de hemliga testfallen ett inskickad program klarar. Exakt hur denna poängsättning sker specifieras av problemet. Ingen tie-breaker används.

Alla tävlingar är helt individuella. Under en tävling är ingen kommunikation med andra personer relaterade till tävlingen tillåten, annat än med tävlingsorganisatörer om tävlingen hålls på plats.

Poängsättning

Efter en tävling tilldelas varje deltagare poäng, beroende på placering enligt tabellen nedan. Att inte delta en tävling ger 0 poäng. Om två eller flera deltagare hamnar på delad placering får samtliga deltagare medelpoängen för placeringarna. Poängen avrundas alltid uppåt till heltal. T.ex., om tre deltagar delar andra plats får de alla [(75 + 60 + 50) / 3] = 62 poäng.

Plac.Poäng
1100
275
360
450
545
640
736
832
929
1026
1124
1222
1320
1418
1516
Plac.Poäng
1615
1714
1813
1912
2011
2110
229
238
247
256
265
274
283
292
301

I de tävlingar som hålls på plats och priser delas ut kan enbart deltagare som tävlar på plats kan få priser för placeringar i tävlingen.

Final

Efter samtliga deltävlingar summeras för varje tävlande de fyra bästa poängen ihop, och de 15 bästa deltagarna bjuds in till Swedish Coding Cup-finalen. Om flera deltagare ligger på samma poäng som ett av de 15 bästa resultaten (t.ex. 4 deltagare ligger alla på delad 14:e plats) kommer om möjligt samtliga dessa bjudas in till finalen. Tävlingsledningen reserverar dock rätten att begränsa antalet finaliser om det blir alltför många på delad plats kring gränsen. I så fall används resultatet från den bästa tävlingen, den andra besta tävlingen, o.s.v. i den ordningen fär att särskilja de tävlande.

Finalen är en fem timmar lång tävling enligt ICPC-regler som enbart sker på fysisk plats. Samtliga inbjudna deltagare får boende och resa (inom Sverige) till finalen betald. Om en deltagare tackar nej till sin finalplats kan ytterligare deltagare bjudas in istället efter placering.

För att bjudas in till finalen måste du antingen vara svensk medborgare eller bo i Sverige. Om du bor utanför Sverige kommer du behöva anordna egen resa till Sverige för finaltävlingen.

Existerande kod

Swedish Coding Cup har inga begränsningar på användande av existerande kod, oavsett om den är skriven av dig själv eller inte. Vissa deltävlingar kan ha begränsningar på mängden skriftligt material som kan tas med, huruvida egna datorer är tillåtna eller om tillgång till Internet är tillåten. Vid deltagande online i en tävling gäller inga sådana begränsningar.

Överklagande

Ett resultat kan överklagas inom 24 timmar efter att tävlingsledningen publicerar de hemliga testfallen och domarnas lösningar till problemen. En överklagan ska skickas in till tävlingsledningen på [email protected]. Tävlingsledningen kommer sedan ta beslut om eventuell åtgärd. Tävlingsledningens beslut kan inte överklagas.

När tävlingsledningen beslutat om ett tävlingsresultats slutgiltighet kommer resultatet enbart ändras om fusk uppdagas.